تامین منابع مالی برای کسب و کارها

صندوق P.E دیوان

عرضه و پذیرش شرکت ها

کمیته سرمایه گذاری

ردیف
نام
رزومه
۱
محمدرضا امیری
مدیرعامل کارگزاری بورسیران- ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۹ مدیر صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بورسیران، دماسنج و بانک خاورمیانه- از ابتدای تاسیس تا ۱۳۹۹ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ارزش‌پژوه رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان آرتین- ۱۳۹۹ تاکنون موسس و سهامدار ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی دیوان
۲
امیر صالحی
سرپرست تحلیل کارگزاری بورسیران- ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بورسیران- ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه- ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رئیس هیات مدیره شرکت آژمان سرمایه ایرانیان- ۱۳۹۹ تاکنون مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان آرتین- ۱۳۹۹ تاکنون موسس و سهامدار ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی دیوان
۳
رحیم سعادت‌زاده
مدیر کارگزاری نهایت‌نگر شعبه کرج- از ۱۳۸۴ مدیر معاملات کارگزاری نهایت‌نگر- از ۱۳۸۷ عضو هیات مدیره کارگزاری نهایت‌نگر- از ۱۳۸۹ مدیرعامل شرکت سبدگردان امید نهایت‌نگر- از ۱۳۹۶ مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری نهایت‌نگر- ۱۳۹۲