تامین منابع مالی برای کسب و کارها

صندوق P.E دیوان

عرضه و پذیرش شرکت ها

موسسین صندوق

ردیف
نام
نوه شخصیت قانونی
سوابق حرفه ای
۱
محمدرضا امیری
حقیقی
مدیرعامل کارگزاری بورسیران- ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۹ || مدیر صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بورسیران، دماسنج و بانک خاورمیانه- از ابتدای تاسیس تا ۱۳۹۹ || عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ارزش‌پژوه || رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان آرتین- ۱۳۹۹ تاکنون || موسس و سهامدار ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی دیوان
۲
فرهاد عبدالله‌زاده
حقیقی
مدیر عامل گروه خدمات بازار سرمایه نهایت‌نگر از ۱۴۰۰ || رئیس هیئت مدیره راهکارهای جامع ارشن از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ || رئیس هیئت مدیره کارگزاری نهایت‌نگر از سال ۱۳۹۸ || موسس و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک البرز ۱۳۹۷ || موسس و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پویا ۱۳۹۷ || نایب رئیس هیئت مدیره طلیعه امید گستر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ || موسس و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیروزان ۱۳۹۳
۳
رضا سلطان‌زاده
حقیقی
عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران ۱۳۸۲ || عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی پارس مینو ۱۳۹۵ || عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه ۱۳۹۱ ||