تامین منابع مالی برای کسب و کارها

صندوق P.E دیوان

عرضه و پذیرش شرکت ها

مشخصات سرمایه پذیران

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

Pre IPO:

شرکت‌های تولیدی، خدماتی یا پیمانکاری که به بلوغ رسیده، مدیریت خوب، بازار خوب و سود و فروش خوبی دارند. در صورتی که منابع مالی مورد نیازشان به ایشان تزریق شود، می‌توانند ظرف ۱۸ ماه شرایط ورود به بورس از نظر سود و فروش (حداقل ۳۰ میلیارد تومان سود و حداقل ۱۵۰ میلیارد تومان فروش سالیانه) را احراز کرده و در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران، IPO شوند- میزان سهام دریافتی: حداکثر ۱۷ درصد.

Expansion:

شرکت‌های تولیدی، خدماتی یا پیمانکاری که از ابتدای فعالیت خود فاصله گرفته ولی هنوز به بلوغ نرسیده‌اند، مدیریت خوب، بازار خوب و سود و فروش خوبی دارند. در صورتی که منابع مالی مورد نیازشان به ایشان تزریق شود، می‌توانند آن را صرف رشد و توسعه خود کرده و ظرف ۳۶ ماه شرایط ورود به بورس از نظر سود و فروش را احراز کرده و در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران، IPO شوند- میزان سهام دریافتی: حداکثر۴۰ درصد.

Turn around:

شرکت‌های تولیدی، خدماتی یا پیمانکاری که بازار خوبی دارند ولی به علت مدیریت ناکارآمد، زیان‌ده یا کم‌بازده هستند. در این حالت حداقل ۵۱ درصد سهام آن توسط صندوق P.E دیوان خریداری شده و با استقرار تیم مدیریتی و عملیاتی مناسب، تزریق سرمایه و رشد و توسعه شرکت، شرکت مورد نظر ظرف مدت زمان ۵ سال، شرایط ورود به بورس از نظر سود و فروش را احراز کرده و در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران، IPO می‌گردد- میزان سهام دریافتی: حداقل۵۱ درصد. 

سوالاتی که سرمایه‌پذیران باید به آن‌ها پاسخ دهند

سوالاتی که سرمایه‌پذیران باید به آن‌ها پاسخ دهند

رزومه تحصیلی، تجربی و حرفه‌ای سهامداران و تیم مدیریت

سوالات مربوط به محصول و فروش

۱.محصول شما چیست؟

۲. آیا محصول شما برای فروش، نیاز به بازاریابی دارد؟

۳. استراتژی بازاریابی و فروش شما چیست؟

۴. بازار هدف شما چیست؟

۵. مشتری بالقوه شما کیست؟

۶. اندازه بازار هدف چقدر است؟

۷. شما چه سهمی از بازار را در اختیار دارید و در صورت جذب سرمایه، چه سهمی را در اختیار خواهید گرفت؟

۸. رقبای شما چه کسانی هستند و سهم بازار آن‌ها چقدر است؟

۹.مزیت رقابتی شما چیست؟

۱۰. آیا پیش از این، فروش داشته‌اید و track record آن موجود است؟

۱۱.پیش‌بینی شما از رشد سود و فروش در صورت جذب سرمایه چیست؟

۱۲. آیا برنامه صادرات دارید؟

۱۳. و ….

سوالات مربوط به سرمایه

۱. به چه میزان سرمایه و در چه فواصل زمانی نیاز دارید؟

۲. محل صرف سرمایه مورد نیاز را از بین گزینه‌های ذیل، مشخص نمایید:

.iخرید دارایی (شامل تجهیزات، زمین و ساختمان، خط تولید و ….)

.iiتامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه

.iii سایر هزینه‌ها نظیر توسعه تیم، بازاریابی و ….

سایر سوالات

۱.Scalable بودن بیزینس و ظرفیت توسعه

۲. برنامه آتی برای توسعه

۳. سوالات مربوط به تولید بسته به case، به عنوان مثال: آیا تکنولوژی و فرایندهای تولید در حال حاضر موجود است؟ و …

۴. ریسک‌های پیش روی شما چیست؟

۵. موانع ورود رقبا چیست؟

۶. و …