تامین منابع مالی برای کسب و کارها

صندوق P.E دیوان

عرضه و پذیرش شرکت ها

شیوه سرمایه گذاری و خروج

میزان سرمایه گذاری روی هر شرکت

حداکثر ۲۵ درصد از منابع صندوق، معادل ۱۲۷.۵ میلیارد تومان

لازم به ذکر است با توجه به سوابق حرفه‌ای و مدیریتی موسسین، اعضای کمیته سرمایه‌گذاری و مشاوران صندوق، امکان جذب سرمایه بیشتر از طریق نتورک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، برای شرکت‌هایی که واجد شرایط باشند، وجود دارد.

میزان سرمایه گذاری روی هر شرکت مدت زمان سرمایه‌گذاری

حداکثر تا پایان عمر صندوق

میزان سهام دریافتی

میزان سهام دریافتی با توجه به عوامل ذیل، و بنا بر مذاکره و توافق طرفین تعیین می‌شود:

  1. سطوح سرمایه‌پذیران
  2. میزان بازدهی طرح مورد نظر
  3. و… .

نحوه خروج از سرمایه گذاری

  1. فروش و واگذاری
  2. IPO