تامین منابع مالی برای کسب و کارها

صندوق P.E دیوان

عرضه و پذیرش شرکت ها

ارکان صندوق

ردیف
رکن
نام
وظایف
۱
مدیر
شرکت سبدگردان امید نهایت‌نگر
مسئولیت‌های اصلی مدیر صندوق انجام امور اداری مرتبط با صندوق، تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری، ثبت وقایع مالی صندوق، تهیه صورت‌های مالی صندوق، تصفیه صندوق در شرایط معمول، طراحی تار نما و انتشار اطلاعات لازم در آن و نمایندگی صندوق در برابر دیگران می‌باشد.
۲
متولی
موسسه حسابرسی شهود امین
بررسی و اظهارنظر به کفایت نظام کنترل داخلی صندوق به منظور اطمینان معقول از اینکه اساسنامه و مقررات توسط اشخاص مذکور رعایت می‌شود؛ و گزارش‌های تهیه شده توسط اشخاص مذکور راجع به وضعیت مالی و عملکرد صندوق‌ها به شکل به منصفانه‌ای منعکس‌کننده واقعیات خواهد بود.
۳
حسابرس
موسسه حسابرسی شراکت
عضو هیئت مدیره شرحسابرس به صورت سالیانه سوابق و داده‌های مالی شرکت را ارزیابی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که صورت‌های مالی به صورت منصفانه و بی‌طرفانه وضعیت مالی شرکت و نتیجه فعالیت‌های آن و تغییرات در آن را نشان دهد. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری صندوق مطمئن شود. همچنین گزارش‌های عملکرد مدیر و صورت‌های مالی صندوق را در مقطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهارنظر نماید.کت سرمایه‌گذاری صنایع ایران ۱۳۸۲ || عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی پارس مینو ۱۳۹۵ || عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه ۱۳۹۱ ||