اخبار و گزارش های تحلیلی

khorasan-min

بررسی سودآوری شرکت پتروشیمی خراسان (نماد: خراسان) ۲۶ تیر ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت سودآوری شرکت پتروشیمی خراسان

 

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱

درآمدهای عملیاتی

۱۴,۱۲۴,۴۵۶

۲۲,۱۵۷,۳۱۸

۵۲,۷۳۳,۷۴۲

۶۳,۲۹۷,۰۳۹

سود عملیاتی

۸,۹۶۸,۹۲۶

۱۴,۷۸۷,۲۰۶

۳۳,۸۶۶,۸۱۷

۴۰,۸۱۵,۰۱۲

سود خالص

۸,۷۳۴,۰۳۳

۱۴,۳۶۷,۰۱۲

۳۲,۴۵۴,۹۱۶

۳۵,۳۱۵,۵۸۳

سود به ازای هر سهم

۴,۸۸۰

۸,۰۲۷

۱۸,۱۳۲

۱۹,۷۳۰

آخرین قیمت

 

 

 

107,500

P/E

 

 

 

5.4

شرکت پتروشیمی خراسان با سرمایه ۱۷۹ میلیارد تومانی در بازار سرمایه ایران فعال است. این شرکت عمدتاً تولیدکننده اوره و آمونیاک است. ماده مصرفی اصلی آن گاز خوراک است. در حال حاضر، بخشی از اوره تولیدی شرکت‌های اوره‌ای، سهمیه کشاورزان داخلی است و با تخفیف به آن‌ها فروخته می شود. در تحلیل حاضر، نرخ اوره صادراتی ۴۴۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۵ هزار تومان، نرخ اوره کشاورزی معادل ۹۰ درصد نرخ اوره صادراتی و نرخ گاز خوراک نیز معادل سقف قیمتی آن (یعنی ۵۰۰۰ تومان) در نظر گرفته شده است.

خراسان در گزارش سه ماهه ۱۴۰۱، حدود ۷۰۹ تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است. لازم به ذکر است که در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، نرخ اوره بسیار بالاتر از نرخ‌های فعلی بوده است. بدیهی است که محاسبات تحلیل حاضر با مفروضات ذکر شده در بالا صورت گرفته است.

برای آنکه بتوان نسبت به تغییرات نرخ دلار و اوره و اثرات آن روی سودآوری خراسان، دید جامع‌تری داشت، تحلیل حساسیت زیر ارائه شده است:

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم سال مالی ۱۴۰۱

نرخ دلار/نرخ اوره

۴۰۰

۴۴۰

۴۸۰

۲۵۰,۰۰۰

۱۷,۶۰۰

۱۹,۷۳۰

۲۱,۸۶۰

۲۷۰,۰۰۰

۱۹,۳۰۴

۲۱,۶۰۵

۲۳,۹۰۵

۲۹۰,۰۰۰

۲۱,۰۰۸

۲۳,۴۷۹

۲۵,۹۵۰

۳۱۰,۰۰۰

۲۲,۷۱۲

۲۵,۳۵۳

۲۷,۹۹۵

۳۳۰,۰۰۰

۲۴,۴۱۶

۲۷,۲۲۸

۳۰,۰۳۹

 

تحلیل‌گر: زهره صفری مهتاج