خدمات آرتین

سبد گردانی و مدیریت ثروت

فهرست خدمات مدیریت ثروت آرتین و کارمزدها

نام ابزار مدیریت ثروت
پیش‌بینی بازدهی
فعالیت مشابه
شیوه سرمایه‌گذاری
حداقل سرمایه
کارمزد
تسویه حساب
گزارش‌دهی
معاملات هوشمند سهام
بسته به عوامل مختلف (امکان گرفتن حداقل تورم را دارد)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های گوناگون
• Sort کردن کلیه سهام موجود در بازار توسط الگوریتم‌های هوشمند بر اساس معیارهای مورد نظر متخصصین • انتخاب سهام و وزن‌دهی به آن‌ها برای سبد مشتری با استفاده از ترکیبی از الگوریتم و نظر متخصص • نظارت دقیق و مداوم بر سبد و به روزرسانی مداوم آن
تمرکز بر سرمایه‌های بزرگ جهت ارائه خدمات خاص و باکیفیت شخصی‌سازی شده به تعداد محدودی مشتری بزرگ
ثابت: روی ارزش روز پورتفو متغیر: روی بازدهی ایجاد شده برای پورتفو میزان هر دو، کاملا منعطف، بر اساس قوانین سازمان بورس، عرف بازار، حجم پورتفو و مذاکره طرفین تعیین می‌گردد.
ثابت: سه ماهه قطعی متغیر: سه ماهه علی‌الحساب
ماهانه از میزان بازدهی پورتفو، منطق خرید سهام موجود در پورتفو، و پیش‌بینی آینده.
معامله الگوریتمی اوراق خزانه اسلامی
امکان دریافت سود کاملا بدون ریسک، بالاتر از سود بانکی
سرمایه‌گذاری در بانک
• خرید اوراق خزانه اسلامی برای مشتری در ابتدای دوره • شناسایی اوراق خزانه‌ی دارای YTM بهتر توسط الگوریتم های هوشمند آرتین و جایگزین کردن مداوم آن‌ها با اوراق خزانه موجود در پوتفوی مشتری، به صورت هفتگی • کسب سود بدون ریسک بیشتر، نسبت به حالت Buy&Hold (خرید اوراق خزانه اسلامی مشخص و نگهداری آن تا سررسید )
تمرکز بر سرمایه‌های بزرگ جهت ارائه خدمات خاص و باکیفیت شخصی‌سازی شده به تعداد محدودی مشتری بزرگ
۳ درصد از مازاد بازدهی ایجاد شده نسبت به حالت Buy&Hold
3 ماهه علی‌الحساب
ماهانه از میزان بازدهی پورتفو و پیش‌بینی آینده
معامله الگوریتمی صندوق طلا و گواهی سکه یک روزه
امکان دریافت سود معادل تورم، رشد طلا و سکه
سرمایه‌گذاری در طلا و سکه‌ی واقعی
• خرید واحدهای صندوق طلا و گواهی سکه یک روزه برای مشتری در ابتدای دوره • شناسایی فرصت‌های آبیتراژی ناشی از نوسان قیمت آن‌ها توسط الگوریتم‌های هوشمند آرتین • معامله‌ی مداوم آن‌ها توسط الگویتم‌های هوشمند آرتین جهت استفاده از فرصت‌های آبیتراژی و کسب بازدهی بیشتر نسبت به خرید فیزیکی طلا و سکه
تمرکز بر سرمایه‌های بزرگ جهت ارائه خدمات خاص و باکیفیت شخصی‌سازی شده به تعداد محدودی مشتری بزرگ
۳ درصد از مازاد بازدهی ایجاد شده نسبت به حالت Buy&Hold
3 ماهه علی‌الحساب
ماهانه از میزان بازدهی پورتفو و پیش‌بینی آینده