خدمات آرتین

سبد گردانی و مدیریت ثروت

79UK71GIX7-min

تعریف مدیریت ثروت

نوعی خدمات مشاوره‌ سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه‌ که به موجب آن، مدیر ثروت، اطلاعات مربوط به میزان ریسک‌پذیری، و انتظارات و ترجیحات سرمایه‌گذاری مشتری را جمع‌آوری کرده و ضمن طراحی یک استراتژی سرمایه‌گذاری کاملا شخصی‌سازی شده برای مشتری، خدمات مالی مختلف را برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری مشتری، ترکیب می‌کند.